В с. Герман се надигнаха на бунт във връзка със започналото почистване на коритото и бреговете на река Искър, което според жителите, застрашава естествената екосистема. Председателят на сдружение Риболовен клуб "Балканка" Иван Пандъков обясни пред news.bg защо е негативна позицията по отношение на случващото се с река Искър.

По думите му в този участък почистващата техника унищожава естественото състояние на бреговете и леглото на река Искър. Крайбрежната растителност е подложена на "брутална сеч", въпреки че тя укрепва бреговете срещу ерозия, допълни Пандъков.

"Чистенето" на речното корито, всъщност се изразява и в изземване на наносни отложения от коритото на реката, които впоследствие са натрупани върху десния бряг. Вчера жителите на с. Герман са спрели багера, който се е опитал да рови в реката. "Всичко това, което се прави е незаконно, защото според Закона за водите, е необходимо разрешително за ползване на повърхностен воден обект, издадено от Басейновата дирекция в Плевен. Такова разрешително Басейновата не е издавала, посочи Пандъков.

Освен това в този участък реката преминава през неурбанизирана територия, а това означава, че не кметът, а областният управител е компетентният орган, който трябва да се занимава с почистването.

От Басейновата дирекция в Плевен и от РИОСВ-София вече са посетили мястото и са съставили констативен протокол.

"Прехваленото от кметицата "чистене" на речното корито всъщност се изразява и в изземване на наносни отложения от коритото на реката, които впоследствие са натрупани върху десния бряг. След справки с кадастралната карта, в ликвидирания участък реката протича между имоти, които са с вид територия "горска" и "земеделска"! Тоест, територията, през която протича реката, не е урбанизирана."

В тази връзка от риболовен клуб "Балканка" се организираха на протест срещу почистването на река Искър. На протеста освен граждани, Пандъков уточни, че са поканили Фандъкова, кметът на Панчарево и областния управител, за да се вземат мерки.

Пандъков заяви: Река Искър трябва да бъде спасена от Фандъкова!