България няма да търси финансиране от еврофондовете за 18 проекта по програмата ФАР, в които има съществени слабости.
Общата им стойност е 50,8 милиона евро.

Това заяви днес във Варна Кирил Гератлиев, изпълняващ длъжността директор на дирекция "Изпълнителна агенция-програма ФАР в МРРБ, цитиран от радио Варна.

Осемнадесетте проекта са поставени в т. нар. "червена група",  след преговори с представители на Генерална дирекция "Разширяване", при които са обособени три групи.

В "зелената" група са проектите без констатирани слабости, при които няма да има никакви корекции. Те са на стойност  1-1,5 милиона евро.

Кирил Гератлиев посочи, че при проектите във втората група има констатирани слабости в различни етапи от реализацията им, но финансирането им ням ада бъде спряно, а ще претърпи финансови   корекции. Средствата ще бъдат редуцирани с 5 до 15 процента.

При проектите от „червената" група са установени значителни слабости, поради което те повече няма да получават средства по програма ФАР.