До 30 април 2007г. се удължава срока за сключване на договора за продажба на до 100% от капитала на "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД между Агенцията за приватизация и "Държавно предприятие за електричество" АД, Гърция /РРС/

Решението е във връзка с нуждата от техническо време за сключването на рамкови споразумения за доставка на български въглища и решаването на екологични въпроси, касаещи централата.