Депутатите приеха на първо четене закона за преброяването. Според вносителя целта на предложения законопроект е да създаде правна възможност при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка Министерският съвет да може да промени периода на преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Припомняме, именно с аргумент пандемията, това бе поискано и от Националния статистически институт, от където имат и затруднения при набирането на преброители.

НСИ поиска отлагане на преброяването на населението

НСИ поиска отлагане на преброяването на населението

Отлагането обаче не може да бъде повече от 10 месеца

Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., преброяването следва да започне в 0.00 часа на 22 януари 2021 г. и да приключи в 20.00 ч. на 15 февруари 2021 г., посочи председателят на икономическата комисия Петър Кънев. Предвид невъзможността да се предвиди развитието на епидемията през месеците януари и февруари, съществува реална опасност от сериозни проблеми при провеждането на преброяването, особено на преброяването с преброители.

Според вносителя законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.