Депутати ще гледат предложението на омбудсмана в Закона за движението по пътищата за отписване на старите автомобили в КАТ до края на 2023 г. Така ще се прекрати порочната практика на недобросъвестни купувачи, които не регистрират придобито превозно средство и то продължава да се води като собственост на продавача, а с него може да се извърши и престъпление.

Целта на промяната е продавачът на автомобила в срок до 31 декември 2023 година да може да предостави в "Пътна полиция" при съответната областна дирекция на МВР копие на документ, който удостоверява извършването на продажбата. След предоставянето на този документ, регистрацията на пътното превозно средство ще се прекратява служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система на КАТ по места. В нея освен прекратяването на регистрацията, ще се вписват данните на новия собственик и датата на прехвърляне на собствеността.

Ковачева заяви, че предлага на комисията промени. Продавачите на автомобили, продадени преди 27 декември 2017г. да имат възможност сами да отразят промяната в регистъра на КАТ, така че и гръцките власти да виждат, че съответния човек не е собственик вече на автомобила. Преди 2027 година законът не разрешаваше на продавача, да направи пререгистрация на автомобила и когато купувачът пропусне да извърши тази промяна, автомобилът може да бъде продаден многократно, а първият продавач да продължава да се води собственик по регистър, обясни тя. С тези промени собственикът ще има възможност сам да извърши тази промяна. И да получи удостоверение, че от дата на продажбата назад във времето не е собственик на автомобила и това да бъде отразено в системата на МВР, така че и гръцките власти да го виждат.

Ковачева даде пример, в който млада бременна жена, която при завръщането си от Великобритания е задържана на летището в София и отведена в ареста, с искане за екстрадиция от гръцките власти, защото според международната система тя се води собственик на автомобил, който е бил продаден от нея още през 2015 г., но според гръцките власти тя е извършил на престъпление.

Тя коментира още, че за кратък период е получила множество жалби от хора, които имат висящи производства в Гърция. Ковачева даде друг пример за човек, който е бил осъден на 27 години затвор за престъпление с автомобил, който се води на негово име. Тя посъветва хората, които са продали автомобилите си преди 2017 година, да проверят в системата на КАТ дали продължават да се водят техни собственици. И ако да, да направят тази промяна сами, за да избегнат възможността да бъдат осъдени.