Напълно реновиран и с обновена позлата на купола е Пантеонът на възрожденците от българското национално възраждане в Русе.

Обновяването му е част от съвместен проект на общините Русе и Гюргево за реконструкция на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал.

За целта са били заделени над 2,7 млн. евро, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

От румънска страна по проекта е реновирано пространството около Крепостта в Гюргево, която е издигната върху стари руини и е била притежание на управниците на Влахия.

Най-впечатляваща е подмяната на позлатата на купола на Пантеона. За покриване на площта от общо 155 кв. метра, продължило повече месец, е използвано злато от 23,75 карата.

Реновирано е околното пространство на националния храм-костница. Извършени са редица вътрешни и външни ремонтни дейности, като укрепване на конструкцията на главния вход на сградата, ново отводняване, подмяна на фасадната облицовка, поставяне на нова хидроизолация, външно и вътрешно художествено осветление, нова поливна система, озеленяване и др. Изградена е и система за видеонаблюдение.

Почистени са и буквите, с които са изписани имената на над 400 радетели на българското Възраждане. Оформен е и експозиционен коридор.

По проекта е предвидено също да се достави оборудване за изграждането на нов туристически маршрут, издаване на каталог и създаване на сайт, представящ културно наследство в региона Русе-Гюргево.

Очаква се с изпълнението на проекта да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Русе-Гюргево, като се поставя фокус върху две от културно историческите забележителности на региона.

В Пантеона на възрожденците, построен през 1970-те години, са положени костите на Любен Каравелов, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Панайот Хитов, Баба Тонка, Никола Обретенов, Панайот Волов, Ангел Кънчев и други видни участници в национално-освободителното движение, герои от Сръбско-българската война, участници в Червеноводската чета, Сръбско-турската война и др.