Eкип на Пловдивския археологическия музей започна проучвания в Голяма могила в Район "Южен" - територия, която остава встрани от разкопките в центъра, съобщи БНР.

В началото на работата си археолозите намират в горната част на Голямата могила останки от траншеи на зидовете на сграда, работната хипотеза за която е късносредновековна църква. Аргументите - открити стенописи с цветна украса.

Налице са и остатъци от букви. Има и останки от 4 погребения, които не съдържат податки за датиране, но предвид градежа най-общо са отнесени към същия период.

Много малко се знае за тази могила и конкретно на некропола, от който тя е част. Част от комплекса на "Гъстите могили" е проучена, но други са били разрушени, без да бъдат проучени.

Снимка 374790

Източник: Пресцентър НИМ

В миналото при археологически обходи и строежи на обществени сгради в този район са регистрирани погребения, които са били част от некропола.

Археолозите установяват, че от периферията на Голямата могила е отнемана пръст, а едната й страна е превърната в незаконно сметище. Засеченият в хода на разкопките иманярски тунел засега се вижда десетина метра навътре. Той е висок около метър и широк също толкова.

Предположението на изследователите е, че тунелът е действал през 90-те години, времето на най-бурните иманярски набези.