ИА "Медицински надзор" започва проверка в РЗОК Монтана за изпълнението на договорите с лечебни заведения за болнична помощ, осигуряващи лечение на пациенти с COVID-19 инфекция.

Инспекторите на ИАМН ще проверят спазени ли са условията за сключване на индивидуалните договори с болниците, изпълнението им, както и реда за отчитане и заплащане на извършената дейност, в т.ч. и средствата, предназначени за медицинския и немедицинския персонал, работещ на първа линия.

Проверяват отказана ли е ваксина на здравнонеосигурен

Проверяват отказана ли е ваксина на здравнонеосигурен

Две проверки разпореди Костадин Ангелов

А по-рано здравният министър назначи две проверки. Едната проверка е за служители на първа линия, които не са получили своето възнаграждение.