Правителството отпуска 22 837 000 лв за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година. Това реши Министерски съвет днес. Основните дейности, за които ще бъдат разпределени средствата са за разработване на Информационна система "Преброяване", отпечатване на инструментариум, заплащане на преброителите за събиране на данни на терен, разходи, направени от общините, обработка, валидиране и консолидиране на данните и др.

Намаляваме и застаряваме: 14.4% от населението са деца до 15 г.

Намаляваме и застаряваме: 14.4% от населението са деца до 15 г.

Населението в България вече е 6 916 548 души

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване. То се прави веднъж на 10 години и целта му е да осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана на териториално ниво информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. Ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението.