Тази нощ преминахме към зимното часово време. Това означава, че връщаме часовниците си с един час назад.

Целта на преминаването от лятно към зимно часово време, освен чисто икономическа полза (пести се осветление), има за цел да осигури на организма ни повече светлина и съответно да повиши активността ни.

Според много специалисти обаче смяната на времето има негативно влияние върху здравето ни, тъй като промяната разстройва вътрешния ни биологичен часовник.

Установено е, че се нарушава възприятието на човека, свързано с редуването на тъмната и светлата част от денонощието в зависимост от годишния сезон.

Хронобиолозите обясняват, че ритъмът на активност и покой, който естествено следва тялото ни, се определя не от часовника, а от количеството на дневната светлина.

Вътрешният часовник на човека се нагажда към промените в съответствие със сезона спрямо изгрева на слънцето.
Изгревът регулира естествения ритъм на сън и бодърстване и през летните месеци.