Върховната административна прокуратура възложи на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор да провери състоянието на плувните басейни в страната.

Във ВАП е образувана преписка на 2 юли след публикации в медиите за инцидент с дете, пострадало в училищен басейн в София.

Поради началото на летния сезон и повишеното ползване на басейни прокуратурата е преценила, че трябва да бъде възложена проверка на национално ниво относно правилната и безопасна експлоатация на съоръженията.

ДАМТН трябва да установи дали има случаи на допуснати нарушения по правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни съгласно изискванията, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт на съответния басейн, както и наличието на окомплектовка с ръководства за експлоатация и ремонт на по-старите плувни басейни, въведени в експлоатация преди новите изисквания на закона от 2020 г.

След приключване на проверката до ВАП трябва да бъде пратен обобщен доклад с направените констатации, допуснати нарушения на съответни нормативни и други актове, предприети конкретни мерки и действия за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, издадените актове за установяване на административни нарушения, наложени санкции, както и принудителни административни мерки, ако има такива.