От петък, 22 май, се разрешават колективните спортни занимания на закрито. Те трябва да са без състезателен характер и без публика. Това нарежда здравният министър със своя заповед от днес.

От понеделник, 26 май, се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито. Те също не трябва да имат състезателен характер и трябва да са без публика.

Разрешени са и индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито без състезателен характер и без публика.

Разрешиха колективните спортове за аматьори на открито

Разрешиха колективните спортове за аматьори на открито

Участниците трябва да бъдат до 10 души

Изключение от забраната за провеждане на спортни мероприятия на открито и на закрито се допуска и по отношение на самостоятелните плувни комплекси и басейни, като не се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

С днешната заповед се разрешават както провеждането на обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ, така и провеждането на курсове за обучение и квалификация на водни спасители.