Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 10 млн. лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Средствата ще се използват за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития.

Министерският съвет напомня, че още през септември 2020 г. е отпуснал 66 млн. лева за ремонтирането на студентски общежития. Държавните висши училища започнахапроцедури по възлагане на обществени поръчки. Заради заложените срокове в Закона за обществените поръчки обаче не успяха да усвоят средствата до края на годината. По тази причина се е наложило отново да бъдат разчетени в бюджета за 2021 г.

Със средствата ще бъдат подобрени социално-битовите условия на студентите - ще се инвестира в енергийната ефективност на сградите и ще се осигури съвременна среда за подготовка. Това ще подобри качеството на висшето образование и ще стимулира интереса на студентите към обучението.

С 4 млн. лв. ремонтират общежитията на университета във Варна

С 4 млн. лв. ремонтират общежитията на университета във Варна

Ремонтът трябва да е готов за година