С 3 г. повече живеят българите в градовете.Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3 години по-висока (75.8 години), отколкото на населението в селата (72.8 години).

Спрямо 2009 г. за населението в градовете увеличението е с 1.9 години, а за населението в селата е с 0.6 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 72.8 години в област Враца и област Сливен до 76.7 години в областите София и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.9 години), а най-малка - в област Кърджали (5.7 години).

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.9 години. За периода 2009 - 2019 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.0 година (0.6 за мъжете и 1.2 за жените).

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години.

Въпреки това България остава на дъното в Европейският по средна продължителност на живота.