В части от Североизточна България ще бъдат възстановени различни горски местообитания, съобщава БНР.

Това ще се случи с над един милион евро по европейската програма "LIFE". Финансирането от Европейския съюз е 75%.

Нехарактерни дървесни видове ще бъдат премахнати, а на тяхно място ще бъдат засадени дървета, типични за съответния район. Работата се извършва на територията на Добрич, Балчик, Тервел и Генерал Тошево.

Прави се анализ на климатичните промени. Именно сушата е един от най-негативните ефекти в Североизточна България, обясни инженер Теодор Тодоров, който работи по проекта, изпълняван от Североизточното държавно предприятие.

Общата стойност на проекта е близо 1,4 млн. евро, а партньор е Югозападно държавно предприятие-Благоевград. Те ще осигурят контейнерни фиданки, с които ще бъде осъществено новото залесяване. При тях оцеляването стига до 99% за разлика от растенията, които се засаждат на гол корен.

Тодоров обясни, че става въпрос за дървесни видове като акация - към момента насажденията от тези видове с в лошо състояние, не са продуктивни и не могат да се възобновяват.

По тази причина по проекта те ще бъдат подменени с типичните за района растителни видове - дъбове и други широколистни видове.