На съд отива кандидат за младши съдия заради фалшиви препоръки, съобщи Софийска районна прокуратура.

През 2019 година той е решил да участва в обявен конкурс за заемане на длъжността "младши съдия". За явяването на конкурса, обвиняемият е трябвал да представи препоръки, които той не притежавал. Той се е обърнал към свои познати Л.П. и Ж.И. за препоръки. Един от двамата адвокати отказал и обвиняемият си е написал сам.

Мъжът се сдобил с фалшив документ от името на Ж.И. Така съставените фалшиви препоръки били представени от обвиняемия на 13 февруари 2019 г. в сградата на Висш съдебен съвет и приложени от обвиняемия към подаденото от него заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността "младши съдия".