Най-много млади хора, които нито учат, нито работят. По този показател Северозападна България оглави негативна класация на Евростат.

Тя обхваща хората между 18 и 24 години във всички райони на Европейския съюз. 

Така се оказва, че в Северозапада съответните младежи са 46,5%, при среден показател за ЕС - 15 процента. 

Изпреварваме Френска Гвиана, Сицилия, Пелопонес и Централна Гърция. 

Данните са за миналата година. 

Класацията е изготвена във връзка с Европейската седмица на районите. 

Включва и други класации, сред които петте района с най-много висшисти на възраст 30-34, най-много самонаети между 20 и 64 години и интернет потребители.