В началото на зимата 67% очакват в идните месеци цените да растат, 22% - да останат същите, а 1% - да намалеят.

Това са част от обобщените данни за 2017 г. на "Галъп интернешънъл", базирани на традиционния ежемесечен "Политически и икономически индекс на "Галъп интернешънъл" - независимото от външно финансиране изследване

През пролетта на 2017 г. дойде скок в очакванията за повишение на цените на основните стоки, защото беше анонсирано предстоящо повишение на цени на комунални услуги. По-късно този ефект беше притъпен.

Снимка 327978

Източник: Галъп интернешънъл

Така през 2017 г. масовите очаквания за икономиката като че ли не изглеждат толкова негативно, колкото в предходни години, обобщават още от "Галъп интернешънъл".
Песимизмът продължава като трайна тенденция, но като че ли очакванията икономиката да се влоши трайно са дори по-малко от очакванията да няма промяна.

През 2017 негативните очаквания се движат около 30%, за сравнение - нивата трайно през последните години са били над 40%. Позитивните очаквания остават между 10 и 15%.

В края на 2017 г. 39% очакват икономиката да остане в същото положение. 30% - да се влоши и 14% - да се подобри. Останалите се колебаят или не могат да преценят.

Снимка 328075

Източник: Галъп интернешънъл

И по отношение на очакванията за материалното положение на семействата през 2017 г. положителните нагласи - над 10%, като че ли също показват малко по-високи стойности в сравнение с предходните няколко години. За сравнение - в предходното десетилетие рядко са преминавали тази психологическа граница.

В края на 2017 година 45% очакват материалното положение на семейството им да остане същото, 24% - да се влоши, а 13% - да се подобри. Останалите не могат да отговорят.

От социологическата агенция напомнят, че негативните очаквания за личните пари се движат в последните години около и над 20% - едни от най-ниските нива за периода от няколко години. С най-високи стойности, близо под 50%, останаха очакванията материалното положение на семействата да остане без промяна.

Т.нар. Индекс на материалните очаквания на "Галъп интернешънъл" се намира в една от най-високите си точки от години насам: -0,21. Индексът заема стойности от 1 до -1 и в последните две години тенденцията е да остава на нива максимално близки под 0.

Снимка 328074

Източник: Галъп интернешънъл

Очаквания за безработица

След като 2017 г. донесе и исторически ниски очаквания за безработица, в края на годината 41% от българите очакват безработицата да остане същата, 30% - да се увеличава и 11% - да намалява. Останалите българи се колебаят. Очакванията безработицата да се повиши останаха трайно на нива под и около 30%, а над 40% вече смятат, че тя ще остане същата. Малко над 10% през годината смятаха, че безработицата ще намалее.

Според анализа на "Галъп интернешънъл" политическите фактори влияят сериозно на икономическите очаквания.

Тенденцията на спад на негативизма е свързана и с покачване на очакванията икономическото положение да не се промени - ако през последните месеци на 2014 г. и през първата половина на 2015 г. тези очаквания се движат около 30%, то в последните месеци на 2015 г. и през 2016 г. започнаха леко да растат, за да останат през 2017 г. близо под 40%.  

През по-голямата част от тези няколко години очакванията за подобряване на икономиката по традиция остават около и под 15% с отделни пикови моменти около смени във властта. По-трайно близки и надминаващи 20%, тези очаквания бяха само в първата фаза от годините на първия мандат на Борисов.

По традиция очакванията за материалното положение на собственото семейство остават по-благоприятни в сравнение с общите икономически очаквания. Вероятно, общополитическият скептицизъм (донякъде инерционен) не влияеше толкова тук. Но и тук се откриваше въздействието на смените във властта, макар то да не повтаряше буквално очакванията за общото икономическо положение.