През януари 2021 г. посещенията на чужденци в България са 241.7 хил. или с 60.0% по-малко в сравнение с януари 2020 година. Това сочат данните на НСИ. Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 82.7%, "служебна" - с 57.4%, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 37.0%. Транзитните преминавания през страната са 50.1% (121.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 41.6%, или с 63.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни с изключение на посещенията от Чехия, при които има слаб ръст от 1.5%.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват с 56.5%.

Снимка 520521

Източник: НСИ

През януари 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 63.5%, с цел почивка и екскурзия - 18.6%, и със служебна цел - 17.9%

По време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 303.7 хил., или с 28.2% под регистрираните през януари 2020 година.

Включва страните в Европа извън Европейския съюз.