На интернет адрес anticorruption.government.bg всеки гражданин може да подава сигнали за корупция и да прави предложения за превенция на корупционни действия.

Сайтът бе представен официално в Министерския съвет като част от информационната система за координация и комуникация на антикорупционните структури, изградена в рамките на многогодишен проект по програма ФАР.

Тя е създадена с цел да улесни гражданите при подаване и обработка на жалби, сигнали и предложения, като гарантира напълно запазването на тяхната анонимност, посочи директорът на дирекция „Главен инспекторат" към МС Николай Георгиев.

Системата включва модул, поддържащ единна база данни за сигнали и друга информация за случаи на корупция, конфликт на интереси и неправомерни действия на служители; електронен регистър на сигналите; регистър на инспекциите; модул за координация, взаимодействие и комуникация между звената за борба с корупцията; модул за събиране и проверка на данни; административен модул; интернет страница.

Бенефициент по проекта е Министерският съвет, респективно Комисията за превенция и противодействие на корупцията.
Крайни получатели са Комисията за борба с корупцията в съдебната система, парламентарната комисия по корупция, звеното за борба с корупцията в Главната прокуратура, областните обществени съвети за борба с корупцията и инспекторатите в държавната администрация.

Системата е изцяло web-базирана и има високо ниво на сигурност.

Засега с нея ще работят 70 служители, които са преминали специален курс на обучение и са получили електронен подпис, обясни Николай Георгиев.

Не съществува никаква възможност подаден вече сигнал да бъде изтрит, което ще предотврати всякакви опити за прикриване на извършители на корупционни действия.

След като подаде сигнал, гражданинът получава уникален код.
Той му позволява по всяко време, използвайки портала, да провери състоянието на жалбата си и какви мерки са предприети по нея.
След приключване на проверките, резултатите се обобщават и отново са достъпни чрез интернет за подалия сигнала.