Трета гнездова колония на защитения къдроглав пеликан у нас беше сформирана през настоящия гнездови период, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Птиците са заели наколната дървена платформа в Мъртво блато на остров Персин (Белене). По този начин гнездовищата на къдроглавия пеликан в страната вече са три - езерото Сребърна, блато Песчина и Мъртво блато.

Осем двойки къдроглави пеликани са заели наколната дръвена платформа в Мъртво блато, като в момента птиците се грижат за своите малки.

22 двойки пеликани пък са окупирали другата платформа, намираща се в източния край на блато Песчина, където пеликаните гнездят от 2016 г. Те също обгрижват своите малки. Разстоянието по права въздушна линия между двете колонии на остров Персин е 1800 м. Новата колония може да се разглежда и като субколония на по-рано появилата се на острова, поясняват от БДЗП. Така Специално защитена зона "Комплекс Беленски острови" затвърждава международното значение за опазването на къдроглавия пеликан по Долен Дунав.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект "Животът на пеликана" , финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.