Централната избирателна комисия отказа да регистрира партия "Българско лято" за участие в парламентарните избори на 14 ноември. Решението е от вчера и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок.

От ЦИК са аргументирали решението си с това, че към заявлението за участие не е приложено удостоверение за актуална банкова сметка съгласно изискванията на Изборния кодекс, като при приемане на заявлението са дадени указания да бъде приложено такова удостоверение. До 17,00 ч. на 29.09.2021 г. то не е получено.

Централната избирателна комисия намира, че не са изпълнени и изискванията за платен депозит от партията в размер на 2500 лв., според чл. 129 от Изборния кодекс.

Партията до Божков "Българско лято" внесе документи за регистрация

Партията до Божков "Българско лято" внесе документи за регистрация

В документите има над 3 200 подписа

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

На 24 септември обаче Централната избирателна комисия е регистрирала БНО - Българско национално обединение. Тази партия предостави регистрацията си на Васил Божков и неговата партия за явяване на редовните парламентарни избори тази година, които се проведоха на 4 април.