Министерство на енергетиката планира удължаване на срока на експлоатация на V и VI-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" с 20 години.

Това стана ясно от участието на ресорния министър Теменужка Петкова в последния преди лятната ваканция парламентарен контрол.

Министър Петкова уточни, че за V-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" има проектен ресурс за експлоатация до 2017 г., а VI-ти до 2021 г.

"Плановете са срокът им на експлоатацията да бъде удължен поне с 20 години", заяви Петкова.

По думите й това е основен приоритет в управленската програма на ГЕРБ.

"Беше проведено комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на V-ти VI-ти блок на АЕЦ "Козлодуй", увери министър Петкова.

По думите й разработени са програми за подготовка за продължаване срока на експлоатацията им със срок за изпълнение 2014- та - 2017-та година за V-ти блок и 2016-та - 2019-та г. за VI-ти блок.

"Програмата за продължаване експлоатацията на пети блок е изпълнена. На 27 октомври 2016 година АЕЦ "Козлодуй" подаде пълния пакет документи за подновяване на лицензията за експлоатация на V-ти блок за 10 години. Очаква се лицензията да бъде издадена преди изтичане на досегашната, чийто срок е до 5 ноември 2017 г.", посочи ресорният министър.

За блок VI били предвидени 227 мерки за изпълнение. Дейностите по проекта се извършвали в рамките на планираните срокове и обеми, при спазване на заложения график, увери още Петкова.

Очаква се пакетът документи да бъде предаден в срок до 2 октомври 2018 година.