Удължават срока за кандидатстване за топъл обяд до 5 февруари 2021 година. Предложението е подкрепено от Министерството на труда и социалната политика. При проблеми с изготвянето на проектите общините могат да се обръщат за съдействие към екипа на Управляващия орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане в лицето на Агенцията за социално подпомагане.

Топъл обяд за над 37 000 нуждаещи се в 142 общини

Топъл обяд за над 37 000 нуждаещи се в 142 общини

Предвидено е с топъл обяд да бъдат подкрепени лица без доходи

През двата етапа на кандидатстване - до края на декември 2020 г. и до края на януари 2021 г., 215 общини и райони на общини са подали проектни предложения за осигуряване на топъл обяд на повече от 53 000 уязвими лица всеки работен ден. Средствата за финансиране на проектите по операция "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19" ще бъдат възстановени от инициативата на ЕК за преодоляване на последствията от кризата - механизма REACT-EU.