Язовирите в страната имат свободни обеми и могат да поемат по-високи води с оглед очакваното снеготопене. Това увери министърът на околната среда и водите Ивелина Василева след заседание в Министерски съвет.

"В непрекъснат режим се проследява нивото на големите и значими язовири. Докладва се в министерството за ползването на водите", увери екоминистърът в оставка.

Василева бе категорична, че язовирите се поддържат с обеми, които могат да поемат по-високи води.

По думите й всички отговорни институции работят в координация и всички са мобилизирани за справянето с предизвикателствата, възникващи от обилния снеговалеж. Също така са в готовност и по отношение на превенцията, свързана с рисковете при снеготопенето.

"Знаете, че много беше направено - промени в закона, съгласно който ясно бяха определени отговорностите на всички", коментира Василева.

С поддръжката на язовирите са ангажирани както областните управители, така и институциите - ресорното еко министерство, агенцията за метрологичен и технически надзор и още две министерства - на земеделието и това на енергетиката.

"Тази степен на мобилизация и координация е налична, виждате, че всички работим заедно и може би това ми дава увереност, че справянето с тези предизвикателства ще бъде налице", коментира Василева.

Министърът каза още, че на 29 декември българските планове за управление на риска от наводнения за четирите района на басейново управление са били приети от Министерски съвет. Това са планове, които всяка страна членка на ЕС трябвало да подготви.