Да не третираме заможните българи само като крадци и мошеници, призова бизнесменът Петър Манджуков, който дари 400 000 лв. в областта на тракологията на БАН. Той изтъкна, че решението да направи дарението е било спонтанно.

Няма зрял българин, който да не се интересува от корените, когато става дума за българската нация, според Манджуков. „Нека да видим колко духовни институции и сгради са плод на дарение, призова той като пример.

Манджуков се надява и други заможни българи да откликнат на проблемите, които българският народ има да решава.

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров подчерта, че дарителската и благотворителна традиция са неизменна част от историята на БАН.

През годините благодетелите са принадлежали към високообразованата част от обществото; сред тях са политици, общественици, университетски преподаватели и други.

Академик Воденичаров увери, че парите се използват разумно. Даренията отразявали общественото призвание за ролята и местото на БАН.

Грандиозната сума от 400 000 лв. ще бъде използвана за проучване за траките. Целта на проекта е траките да се проучат в цялостен контекст, но в центъра на проекта са ДНК анализи, които са важни за достоверността на проучването.

Акад. Воденичаров награди бизнесменът Маджуков с отличителен знак на председателя на БАН и диплома за дарение за подкрепа дейността на академията. Съгласно законодателството на България акад. Воденичаров му връчи и свидетелство за дарение.