Занаятчийското обучение е възможен изход за децата, отпаднали рано от училище.

Това заяви Дикран Тебеян, заместник-председател на Българската стопанска камара на кръгла маса, посветена на забраната на детския труд.

По данните на статистиката, най-голям брой деца напускат образователната система след 5-ти клас - 11 хил. деца.

Организаторите на форума по случай световния ден за премахване на детския труд са на мнение, че единствено образованието може да прекъсне порочния кръг на детския труд и бедността до 2016 г.

По думите на Дикран Тебеян, заместник-председател на Българската стопанска камара, голяма част от децата, прекъснали образованието си в последствие стават част от криминалния контингент поради това, че не умеят нищо.

„Да бъдем реалисти. Разбирате, че всички няма да се върнат. Ние предлагаме за тези деца, които рано отпадат от училище, да им се организира занаятчийско обучение," заяви заместник-председателят на Българската стопанска камара.

"Когато те навършат пълнолетие, няма да попълват редиците на безработните, при които две-трети от безработните в България са с основно и по-ниско образование и без никаква специалност," обясни Тебеян, цитиран от БНР.

Стана ясно, че годишно в България над 11 хил. деца след 5-ти клас отпадат от училище и нямат друга алтернатива, освен да започнат някаква неквалифицирана работа.

Според статистика на ЮНЕСКО около 75 млн. деца на възраст за начално образование, са извън училище от 2006 г.