От октомври тази година Държавна агенция "Електронно управление" ДАЕУ ще започне наблюдение и проверка на определени извадки от уеб сайтове, а от юни 2021 г. - на мобилни приложения, на организациите от обществения сектор.

В проверките агенцията ще разчита и на приноса на хора с увреждания, които ще извършват тестване на интернет страници със спомагателните технологии, които те използват. Първоначално ще се извършва т.нар. опростено наблюдение, което ще установява бариерите, които пречат на хората с увреждания да достъпват уеб съдържание.

КФН предупреждава инвеститори и потребители за измамен сайт

КФН предупреждава инвеститори и потребители за измамен сайт

Жалбите съдържат твърдения, че потребителите са изгубили парични средства

В Методологията на ДАЕУ за наблюдение и проверки на достъпността, се описват методите за наблюдение, инструментите, които ще се използват за тестване, подход за определяне на извадки от уеб страници и проверка на извадки, образец на декларация за достъпност, препоръки към потребителските интерфейси. Документите са публикувани на сайта на ДАЕУ- https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home/%D0%B0ccessibility-websites/web-access-documentation.

Първият период за наблюдение на уеб сайтовете и мобилните приложения приключва през декември 2021 г., като резултатите от проверките ще се докладват на Европейската комисия.