По-строги противоепидемични мерки в Търговище се въвеждат от днес. Това стана ясно по време на извънредно заседание в електронна среда на членовете на Областния координационен щаб за борба с Covid-19.

Преустановяват груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални. Учениците минават на онлайн обучение.

Училище в Бургаско преминава изцяло на онлайн обучение

Училище в Бургаско преминава изцяло на онлайн обучение

Заради съмнения за заразени с коронавирус

Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки. Преустановяват се и присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.

Регламентира се и провеждането на културни, развлекателни и спортни прояви. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.