12 156 игли, 10 025 спринцовки и 4 209 презерватива, са раздали доброволци от БЧК, които работят на местата за събиране на наркозависими в града.

Само за миналата година са събрани и унищожени 4.4 кг. употребявани игли и спринцовки от местата за инжектиране, съобщава Русе инфо.

Всекидневното присъствие на екипа на места, където се събират зависимите, е изградило висока степен на доверие с целевата група, което благоприятства развитието на проекта през 2007 г.

Специализиран екип на БЧК - Русе продължава да работи по тази програма за поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ - инфекцията сред лицата, употребяващи венозно наркотици в Русе

Програма е насочена към превенция на трансмисивните инфекции - хепатит В и С, ХИВ, сифилис сред интравенозните наркомани.
Основната цел е да се ограничи разпространението на кръвните и полово предавани инфекции сред специфична целева група от зависими, характеризиращи се с рисково сексуално и инжекционно поведение.

6 основни места са се обособили за обмен на игли и спринцовки в града.