През 2013-2014 г. 15 846 лица са идентифицирани като жертви на трафик в целия ЕС. Данните са от последния доклад на ЕК. 67% от тях са жертви на сексуална експлоатация, а 21% са пострадали от трафик с цел трудова експлоатация.

От 2010 г. България и Швейцария стават партньори по отношение борбата с трансграничния трафик на хора, тъй като данните на Федералната полиция сочат, че 17% от всички жертви са български граждани. Днес се състоя заключителната конференция на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора и реинтеграция на жертвите, действаща в периода 2015 - 2018 г.

Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова заяви за news.bg, че в рамките на програмата 300 от жертвите са получили подкрепа в България.

17 души са получили дългосрочна подкрепа в приютите и кризисните центрове на Националната комисия за борба с трафика на хора. Закрилата включва здравна, социална и психологическа подкрепа на пострадалите от престъплението.

В България има пет разкрити приюта за жертви на трафика на хора - два в София и три в морските градове, както и още три, които са от консултативен тип.

"Държавата допълнително подкрепя пострадалите и с кризисните центрове за жертви на насилие и трафик на хора. Жертвите получават първо здравна подкрепа за техните спешни нужди, психологическа подкрепа, за да се възстановят от преживяното насилие и престъпление и също така психосоциална подкрепа с цел да се намерят някакви алтернативи за своя живот, препитание и, така да се каже, да си стъпят на краката", допълни Димитрова.

Осъдиха двама за трафик на хора за просия

Осъдиха двама за трафик на хора за просия

Принуждавали ги да просят с бой

"Реализираха се редица кампании по линия на превенция на трафика, както от страна на националната комисия с една интернет базирана кампания, така и от партньорските организации", каза още секретарят на комисията.

По думите й сред най-големите постижения на българо-швейцарската програма са изграденото доверие между институциите, което е предпоставка за добър обмен на информация, както и това, че България е удвоила капацитета си за подпомагане на жертви на трафик.

У нас към момента се води разследване за 33 пострадали лица, сочат данни от прокуратурата. По-голяма част от жертвите са жени.

"За всеки един елемент от програмата се акцентира върху засиленото взаимодействие между българските и швейцарските институции. От една страна, това води до подобряване на идентификацията на жертвите, от друга страна за по-ефективно преследване на извършителите", допълни Димитрова.

Във всеки проект участва швейцарска институция с експертно мнение и обмен на информация.

Зам.-министърът на вътрешните работи и член на комисията Красимир Ципов подчерта, че противодействието на трафика на хора е приоритет за България. "Усилията, насочени към превенцията и наказателното преследване на трафикантите, трябва да бъдат съпроводени със закрила, подкрепа и последваща реинтеграция на жертвите. Изграждането на цялостен подход към борбата с този феномен е възможно само при ангажиране и сътрудничество между всички заинтересовани страни", посочи още той.

Необичаен подход за българската страна се оказват съвместните действия между държавни институции, неправителствени организации и международни организации. Партньори на програмата са Фондация "Асоциация Анимус" и Международната организация по миграция (МОМ).

На заключителната конференция присъства и Н. Пр. г-жа Мюриел Берсе Коен - посланик на Конфедерация Швейцария. Тя заяви, че съвместните дейности обхващат всички аспекти на борбата с трафика на хора - от превенция и идентифициране, до връщане в страните, закрила и реинтеграция.