497 кандидати са се явили на конкурса за свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури.

43 са свободните места, за които те кандидатстват по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 62/16.12.2015 г. 

Двама от допуснатите до писмения изпит са се отказали, съобщават от ВСС.

Изпитът се е провел на 27 февруари 2016 г., в 272 аудитория на Софийски университет „Св. Климент Охридски” . Пропускът в сградата на университета е бил осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

Членовете на първа конкурсна комисия са: Мариана Благоева Калинска – Захманова - председател, Надежда Генова Борисова, Ваня Александрова Иванова, Мариана Никова Ибришимова, доц. д-р Валентин Недев, а на втора конкурсна комисия: Десислава Тенкова Калайджиева - председател, Лилия Маринова Микова, Любен Владимиров Владинов, Ивайло Димитров Иванов, проф. дюн Маргарита Иванова Чинова и Мария Илиева Макрелова.