57 иска водят полицаи срещу МВР за неизплатен извънреден труд. Това стана ясно по време на парламентарния контрол.

Въпросът бе повдигнат от Красимир Янков от БСП към ресорния министър Младен Маринов.

"Въпросът ми е продиктуван от информация от 19 ноември 2019 г. В районните съдилища в Благоевград, Петрич и Гоце Делчев има подадени общо близо 150 молби от полицаи, които настояват да им се изплатят изработените извънредни часове. За всеки един от служителите на МВР сумата е различна, но от порядъка на 1500 - 1700 лв. за периода от 2016 г. досега, като съдът е назначил по всички дела съдебно-счетоводна експертиза, която е установила, че полицаите са работили повече, отколкото им е платено, тоест има недостиг на изплатени средства на полицаите и те са си потърсили своите права по съдебен ред", заяви червеният депутат Красимир Янков.

Оказва се, че решение на 5-членен състав на ВАС отменя текстове от Наредбата за работното време, дежурствата и почивките на служителите на Министерството на вътрешните работи. "Част от отменените текстове касаят общия брой часове за извънреден труд при бедствени и извънредни ситуации, разпределението на работните смени в графиците, сумарното изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден", обясни той.

Янков предупреди, че има нормативен хаос в сферата и поиска обяснение от МВР шефа. Младен Маринов обясни, че е притеснен от неизплатения труд. Аз помня години, когато това дори не беше в закон и не се отчиташе въобще за положен труд, разкри той. Към настоящия момент заявявам, че в Министерството на вътрешните работи положеният извънреден труд се заплаща своевременно и към момента нямаме задължения към служители, положили и отчели извънреден труд, успокои министърът.

Това, което представлява спор сред служителите е по отношение на тези служители, които работят на смени, и техният извънреден труд е до 70 часа на тримесечие, което е предмет на съдебни спорове и резултат на окончателно съдебно решение, естествено, ние ще се съобразим с решението на съда, допълни вътрешният министър.

Маринов обеща да защитава правата на служителите на повереното му ведомство. Не забранявам полагането на извънреден труд, но създадох организация той да се полага наистина, когато е крайно необходимо и да има резултат от този положен извънреден труд, което доведе до намаляване на полагането на извънредния труд с може би 2/3 от това, което беше за предходните години, изтъкна Младен Маринов.