МВР обяви нова обществена поръчка за 7 милиона лева, която ще осигури работата на Националната система за спешни повиквания. 8-и декември е срокът, в който желаещите да поддържат системата могат да подадат своите оферти, съобщава БНТ.

В мотивите за ускорената поръчка е записано, че националната система е с нарушени основни функционалности и това поставя в риск живота и здравето на гражданите, изпаднали в беда.

Системата на 112 с изтекла гаранция, но министър Радев я надгражда

Системата на 112 с изтекла гаранция, но министър Радев я надгражда

Шефът на 112 е звънял, за да каже, че телефонът прекъсва

Телефон 112 е оставен без поддръжка от април 2015 година и всеки момент може да спре. 

В новата поръчка е заложено да се възстанови нормалната работа на телефон 112, да се достави и въведе в експлоатация ново хардуерно оборудване, както и частично да се подмени критично амортизираният хардуер в районните центрове в София и Русе.

Брюксел може да ни съди заради липсата на достъп на глухите до тел. 112

Брюксел може да ни съди заради липсата на достъп на глухите до тел. 112

България сериозно нарушава еврозаконодателството

Изисква се и да се актуализира софтуерното приложение за спешни повиквания до последна версия и осигуряване на 2-годишна техническа поддръжка на системата, като максимално допустимото време за нефункциониране на услугата е до 52 минути за 365 поредни дни.

Най-вероятно с новия софтуер хората със слухови и говорни увреждания ще могат да подават сигнал до телефон 112 със SMS.

Валентин Радев под натиск за тел. 112

Валентин Радев под натиск за тел. 112

Вътрешният министър спрял поръчката за спешния номер