Антикорупционният фонд сезира Дирекцията "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" за нередности по проект за 14 млн. лева.

Става въпрос за проект за модернизация на пристанище в местността "Карантината" във Варна, а проблемът е, че пристанището е изградено от нулата едва след получаването на средствата по програмата.

От АКФ посочват, че през 2017 г. Община Варна кандидатства по Програмата на ЕС за морско дело и рибарство 2014-2020 г., в рамките на сектор "Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища" с проект за "модернизация и реконструкция на рибарско пристанище "Карантината" в местността "Карантината" в район "Аспарухово".

Около 8 млн. лв. от общата стойност на проекта са безвъзмездно европейско финансиране, а останалите близо 6 млн. лв. са за сметка на местния бюджет във Варна. От Фонда обаче подчертават, че съгласно условията по мярката за рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки е недопустимо подпомагането на изграждането на новопостроени пристанища или новопостроени рибни борси. Допускат се единствено инвестиции за подобряване на инфраструктурата на вече съществуващи рибарски пристанища.

Журналистическо разследване обаче е установило, че в местността "Карантината" не съществува пристанище чак до получаването на средствата по европейската програма. Строителството му започва едва на 21 май 2019 г., като дотогава мястото е било див плаж в южния край на Варненския залив.

По документи обаче пристанището съществува от края на 2016 г., няколко месеца преди подаване на документите за кандидатстване по проекта.

Пристанището е вписано в регистъра на пристанищата през декември 2016 г., непосредствено преди подаването на проектната документация за финансиране по Европейската програма. По данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър имотът продължава да фигурира като морски плаж до август 2018 г.

От АКФ посочват, че на практика Община Варна е получила целенасочено финансиране за реконструкция, което е било използвано за строеж на чисто ново рибарско пристанище, което преди това е съществувало само по документи. След получаването на средствата на мястото на плажа действително е построено пристанище със статут на рибарско, но с фактическо ползване за домуване на круизни яхти, сочи разследването.

По случая са сезирани Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове", Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и Министерството на земеделието, храните и горите.

АКФ настоява институциите да проверят данните за нередности по проекта, които засягат финансовите интереси на ЕС.