Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на кмета на столичния район "Възраждане" Савина Савов и на заместник-кмета Татяна Димитрова.

Производствата са образувани след сезиране от медийна публикация от 6 юли под заглавие "Общинари пилеят по гръцки острови пари за деца в риск".

Съгласно ЗПКОНПИ за сигнал се приема и публикация в медиите, която съдържа данни за корупция или конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности.

За Савина Савова и Татяна Димитрова е започнала и проверка в съответствие с правомощията на КПКОНПИ по глава Девета от закона - "Противодействие на корупцията".