Валентина Маджарова, бивш шеф на специализираната прокуратурата, стана редови прокурор в Бургас.

Днес прокурорската колегия на ВСС гласува понижението й - към вчерашна дата тя заемаше длъжност "заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - Бургас.

Прокурорската колегия по предложение на административния ръководител трансформира тази щатна длъжност в друга - обикновен прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас. Любомир Петров предложи назначаването на Маджарова като негов заместник, докато главен прокурор беше Иван Гешев.

Решението на прокурорската колегия от днес може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.