Окръжна прокуратура - Монтана е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Н.П. за извършени от нея четири длъжностни престъпления, съобщиха от държавното обвинение.

През периода от 23 май 2012 г. - 1 юни 2017 г. обвиняемата П. била директор на "Дом за възрастни хора с деменция" и "Дом за стари хора" в с. Добри дол, област Монтана. Двете специализирани институции били второстепенни разпоредители с бюджетни средства към Община Лом, имали обща каса и персонал.

Сред основните предоставяни от тях услуги били приготвяне на храна, поддържане на лична хигиена и такава на жилищните помещения, обитавани от обслужваните, както и здравно подпомагане в зависимост от спецификата на заболяванията на лицата.

През януари 2017 г. бил извършен одит на дейността на двете социални заведения от сектор "Вътрешен одит" при Община Лом, а успоредно с това и проверка от страна на Инспектората към Агенция за социално подпомагане - София.

По резултати от одита е установено, че в домовете липсва контрол при изразходването на средства за издръжка. 

В нито един от случаите на закупуване на материали нямало заявка за необходимостта им, утвърдена от директора. С цел документалното им отчитане били сключвани фиктивни сделки със съмнителни или несъществуващи фирми, изготвени неистински фактури, с прикрепени към тях фискални бонове. Впоследствие те били представяни от обвиняемата П. пред касиера за осребряване, като парите били получавани от нея на ръка.

При ремонти нямало представена конкретна сметка, договор или протокол за извършена работа. Нямало заявки за материали и при ремонт на служебните автомобили, нито протокол за установяване на повредата или какъвто и да било документ, удостоверяващ необходимостта от тази услуга.

Когато получените материали се нуждаели от заскладяване поради техния характер, те не постъпвали в склада на домовете. Всички такива сделки били изплатени в брой от касата на двете социални заведения, за което били издадени разходни касови ордери.

Освен това, като директор Н.П. упражнявала и служебен натиск върху подчинените й, които следвало да оформят представените от нея документи и да предприемат съответните действия по извършване на разходите по фактури.

По този начин обвиняемата получила от касата на ръководените от нея институции сума в общ размер на 189 523 лева.

През декември 2015 г. обвиняемата Н.П. издала заповед за изплащане на допълнителни възнаграждения и разпоредила тяхното изплащане, в това число и на себе си в размер на 900 лева, без да има правомощие за това.

Работодател на директора на домовете е кметът на Община Лом и само по негово разпореждане би могло да й бъде определено и изплатено допълнително възнаграждение към основното й трудовото възнаграждение. В конкретния случай с действията си П. превишила правомощията си.

С решение на общински съвет Лом бил приет бюджетът на общината за 2015 г., в който било заложено да бъде закупен служебен автомобил за домовете.

Обвиняемата Н.П., сключила договор за внос на деветместен бус от името и за сметка на възложителя. Договорената цена била 10 000 лева, платена по личната сметка на изпълнителя, като обвиняемата приела и платила автомобила "Хюндай Старекс", въпреки изключително лошото му техническо състояние.

Впоследствие бусът бил многократно ремонтиран със средства на домовете. От заключението на вещото лице по оценъчната експертиза станало ясно, че разликата между действителната стойност на закупения бус - 3500 лева до платената за него - 10 000 лева е 6500 лв.

По този начин обвиняемата П. съзнателно сключила явно неизгодна сделка за представляваните от нея социални институции.

За времето, в което била директор на домовете, обвиняемата извършила и множество пътувания в страната, като за тях не били издавани заповеди за командировки. За целта тя използвала служебен автомобил в почивните дни на седмицата. Осъществените от нея пътувания били до направления, които нямали никаква връзка с дейността на социалните домове. Някои от датите/периодите на пътуванията съвпадали с тези, на които Н.П. използвала платен годишен отпуск. Повечето от посочените в пътните листове дестинации не били реални.

Предстои наказателното производство срещу Н.П. да продължи в съда.