Окръжният съд в Добрич отхвърли иск за над 200 000 лева срещу бившия управител на Диагностично-консултативния център 1. Искът бе предявен от сегашното ръководство на поликлиниката, уточни БНР.

В исковата молба се твърди, че д-р Велина Комарева е ощетила здравното заведение, като е разпоредила плащания над определеното ѝ възнаграждение по договор за управление на търговското дружество.

Основанието за образуване на дело е на базата на акт за надчет от Агенцията за държавна финансова инспекция, според който д-р Комарева е причинила вреди в размер на 160 000 лева. Те са получени като възнаграждение за работата й като офталмолог в Диагностично-консултативния център.

По мнението на съдиите от Окръжния съд в Добрич предявеният иск трябва да бъде отхвърлен. Мотивът за това решение е, че събраните по делото доказателства не показват вина на бившия управител на търговското дружество. Самото дружество, от чието име се води делото, трябва да заплати и разноските по делото - малко над 7 000 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд.