Бившият кмет на Хасково Георги Иванов е обвинен, че противозаконно е разрешил да се разруши културна ценност. Пловдивската окръжна прокуратура вече е внесла обвинителния акт в Хасковския окръжен съд, съобщават от държавното обвинение.

Иванов е предаден на съда за това, че на 14 май миналата година е издал заповед, с която е наредил да бъде премахната сградата на бившия Хасковски затвор. Заповедта била издадена в нарушение на разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство.

От прокуратурата уточняват, че сградата, която се намира на ул. „Дунав” в Хасково, е обявена за паметник на културата с историческо значение. Тя е със статут на историческа недвижима културна ценност, категория „национално значение”. Тя е построена през 1982 г. за нуждите на затворното дело на Княжество България със застроена площ 417 кв. м.

През 1970 г. сградата на бившия затвор била включена в Списък на историческите паметници в Хасковски окръг.

Разрешението за разрушаването й Иванов дал в качеството си на кмет. Сигналът за разрушаването на сградата постъпил в полицията на 24 юли 2015 г.

През втората половина на 50-те години на миналия век затворът е бил закрит и през 1976 г. част от комплекса бил превърнат в музей, в който до 1990 г. е имало експозиция. До събарянето сградата е съществувала в оригиналния си вид, уточняват от прокуратурата.

Реставрация била извършена през 1975 г.

Община Хасково получила правото за безвъзмездно ползване на имота през септември 2010 година. Това станало, след като отпаднала нуждата за ползване от военното министерство, което управлявало имота от 2008 година. Впоследствие имотът бил вписан като частна общинска собственост. Въпреки това сградата останала с непроменен статут – недвижима културна ценност с категория „национално значение”.

От съобщението на държавното обвинение става ясно още, че Георги Иванов не е съгласувал заповедта за разрушаването на сградата с Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство.

Самият екскмет на Хасково не се е признал за виновен по време на разпит в досъдебното производство.

Той може да получи до шест години затвор, глоба от 1000 до 5000 лева и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.