Върховният административен съд (ВАС) реши, че лидерът на ДПС Ахмед Доган не е изпаднал в конфликт на интереси, след като е получил хонорар по проекта "Цанков камък".

Председателят на съдебния състав е написала особено мнение.

В особеното мнение на съдията-докладчик по делото пише: „Не споделям становището на мнозинството от състава за липса на конфликт на интереси по отношение на народния представител Ахмед Доган".

Необходимо е  частният интерес и облагата да са налице, а не възможността за бъдещето им проявление, пише в мотивите на съдебното решение.

Мотиви да няма конфликт:

  1. Договорите са сключени преди влизането в сила на Закона за предотвратяване на конфликта на интереси
  2. Няма доказателства, че Доган, в качеството си на народен представител, е участвал в гласуване в Народното събрание на решение, в полза на юридическото лице „Институт по строителство и минно дело" АД (фирмата, с която е подписал договор за хидрогеоложки проучвания на обектите „Проект Тунджа", каскада „Доспат-Въча", „Баташки водносилов път" и Хидроенергийна каскада „Горна арда", за изпълнението на които е получил общо сумата от 1 955 830 лева, представляваща равностойността на 1 милион евро)
  3. Обстоятелството, че Доган е получил облага от частно търговско дружество във форма на възнаграждение за извършените поръчки, не е достатъчно, за да се приеме, че е налице конфликт на интереси, а следва да има възможност частният интерес, породен от конкретната търговска дейност, да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията на лицето, заемащо публична длъжност. Такива конкретни доказателства не са представени нито от комисията при извършената от нея проверка, нито в хода на съдебното производство.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред 5-членен състав на ВАС.

Съдът осъжда Народното събрание да заплати на Ахмед Доган разноски по делото в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

Според съдията докладчик фактът, че и двете страни са били наясно, че Доган не може сам да направи проучванията и ще ги възложи на трети страни и въпреки това е бил подписан договор за поръчка показва, че възложените на Ахмед Доган действия са направени с оглед на личността му като народен представител, председател на политическа партия ДПС, която е мандатоносител на правителството към момента на сключването на договорите.

Припомняме, след няколко провалени заседания комисията по корупцията в Народното събрание реши, че има наличие на конфликт на интереси при консултантските договори на лидера на ДПС.

През март месец тази година стана ясно, че Ахмед Доган е взел 1,5 млн. лева като консултант по четири мегапроекта на предишното правителство - хидровъзел "Цанков камък", "Доспат", каскада "Горна Арда" и язовир "Тунджа".

Изплащането на парите било уредено с договор за консултантски услуги от януари 2008 г. между Доган и Института по минно дело чрез "Минстрой холдинг", представляван от Николай Вълканов.

Представителят на ДПС в парламентарната комисия по конфликт на интереси Камен Костадинов изрази задоволство от решението на съда.

Той каза: "Няма как да не бъда удовлетворен от решението на Върховния административен съд, тъй като тезата, която съдът застъпва в своите мотиви, в своето решение се припокрива с тезата, която аз развих на заседанието на комисията. Вярата в съдебната система, която многократно съм заявявал, се потвърди, така, че съм доволен, разбира се, недоволен съм от това, че се установи, че Народното събрание е приело един негоден доклад чрез Комисията за борба с корупцията, нещо, което аз твърдях на самото заседание. Надявам се ако има обжалване пред петчленния състав неговото решение да бъде в същата посока с подобни мотиви."

От СДС, под чието председателство беше комисията за конфликт на интереси, когато се разглеждаше докладът, казаха, че ще коментират, след като се запознаят с решението на съда.

Председателят на парламентарната комисия за конфликт на интереси Валентин Николов от Атака обяви, че ще поиска обжалване на решението на ВАС за договора на Ахмед Доган от милион и половина лева.