Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа "за" и 3 гласа "против" определи Десислава Попколева за изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Софийския градски съд.

Кандидатурата е предложена от Общото събрание на Софийския градски съд.

Десислава Попколева има над 19 години юридически стаж като съдия. Била e изпълняващ длъжността "заместник-административен ръководител" на Софийския районен съд, а към момента е заместник-председател на Софийския градски съд. Общото събрание на СГС посочва, че управленският ѝ опит в най-натоварения съд в страната ще допринесе за запазване на добрата организация на работа там. Аргумент за това е също доверието на колегите ѝ, както и нейния професионализъм и високи морални качества.

Решението е след продължило близо три часа "лашкане" на членовете на Съдийската колегия, между различни законови разпоредби и принципни решения по въпроса кой може да предлага изпълняващ функциите председател на съд

Спорове се разразяват във връзка с предложението на шефа на ВКС Лозан Панов за временен началник на СГС да бъде определен Красимир Машев от Софийския апелативен съд. "Лашкането", по думите на Олга Керелска е след докладване на становище на Комисията за атестирането и конкурсите. Според него, тъй като в Закона за съдебната власт има празнота по въпроса, то комисията смята, че председателят на ВКС .

Красимир Машев, поканен да бъде изслушан от колегията, категорично отказа да участва в тази процедура.

"Искам категорично да заявя, за да запазя авторитета си, че дадох съгласие на председателя на ВКС Лозан Панов, защото ме издигна за този отговорен и тежък пост. Никога не съм се самоизтъквал, не съм подавал заявление за и.ф. председател на най-тежкия и конфликтен съд в България. Тълкувам автентично своята воля - не желая да бъда председател, нито и.ф., нито постоянно. Когато дам съгласие, нося отговорност, когато се самопредлагам - правя волеизявление. Този съд се нуждае от спокойствие и от човещина. Отговорни за това сте вие. Помислете за това - първото ви генерално решение дава сигнал на системата", коментира Машев.