Някои от текстовете в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето са противоконституционни. Това заяви адвокат Валя Гигова, член на Върховния административен съд (ВАС) по време на дебатите на първо гласуване на ЗИД на Закона за здравето в Комисията по правни въпроси.

В Конституцията има две разпоредби за ограничаване на правата на хората - извънредното положение или обявено бедствено положение. Затова адвокат Гигова настоя да се дефинира понятието извънредно положение. Не е направено и достатъчно ясно разграничение между разпорежданията на министъра на здравеопазването и наредбата, която се издава за приложение на конкретен текст на закона.

За това според нас изрично извънредната епидемична обстановка трябва да бъде приравнена на бедствено положение. При обявяване на бедствено положение възниква конституционния механизъм изпълнителната власт да извършва промени в правата на хората.