Правителството подкрепи предложенията за подновяване мандатите на двама български съдии в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург. Това са Марияна Кънчева и Александър Корнезов.

Предложението е за подновяване на мандатите им до 31 август 2028 г. Кандидатурите им трябва да бъдат подкрепени и от останалите държави-членки.

На заседание на 30 януари в Брюксел ще бъде разгледано назначаването на двама съдии и един генерален адвокат в Съда на ЕС, както и назначаването на осем съдии в Общия съд на ЕС.

Марияна Кънчева е съдия в Общия съд на ЕС от 19 септември 2011 г., а Александър Корнезов - от 19 септември 2016 г.

България подкрепя и предложенията за останалите кандидатури за Общия съд на ЕС Стефан Гервасони, Лоран Трушо от Франция, Инга Рейне от Латвия, Фредрик Шалин и Улф Оберг от Швеция и г-жа Мирела Станку от Румъния.

Страната ни подкрепя и кандидатурата на Естония за генерален адвокат в Съда на ЕС Прийт Пикамае, както и тези на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на Финландия съответно - Кристофър Вайда и Нийло Яскинен, за съдии в Съда на ЕС.