Конституционният съд излезе с решение за това дали акционерите на фалирала банка имат право да оспорват решението за обявяване на банката в несъстоятелност.

Решението на Конституционният съд е от заседание днес, 14 юни 2016 г., по конституционно дело № 1 от 2016 г. Съдът отхвърли искането на тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 1, изр. 3 от Закона за банковата несъстоятелност.

Решението е гласувано с особено мнение на съдиите Константин Пенчев, Георги Ангелов и Таня Райковска.

Според решението няма противоречие с Конституцията в текста от Закона за банковата несъстоятелност, според който решението за обявяване на банката в несъстоятелност, от което зависи и началната дата на неплатежоспосбността ѝ, може да бъде оспорено само от квесторите, временните синдици, БНБ и прокуратурата.  

Оспорваният текст лишава от право на жалба акционерите, въпреки че са страни в делото за несъстоятелност. Припомняме, казусът беше провокиран от делото за фалита на Корпоративна търговска банка.

Конституционният съд беше сезиран за противоречие с Конституцията на два текста от Закона за банковата несъстоятелност от Върховния касационен съд, когато делото за фалита на КТБ стигна до тази инстанция.
Сега процесът за фалита на КТБ трябва да бъде възобновен.

Върховният касационен съд трябва да реши да потвърди ли някоя от двете дати, които бяха обявени като дата на несъствоятелност от първите две съдебни инстанции.
Според СГС това е 6 ноември 2014 година, когато БНБ отне лиценза на КТБ, но според САС датата е 20 юни 2014 година, когато банката беше затворена, за да бъде направен опит за нейното оздравяване.