Правителството определи Мария Павлова за национална точка за контакт по Механизма за върховенство на правото в Европейския съюз, съобщиха от правителството след днешното заседание на кабинета "Янев - 2".

Дейността на Националната точка за контакт по Механизма за върховенство на правото е да координира между Европейската комисия и институциите в България, ангажирани в правосъдната реформа, противодействието на корупцията, медийния плурализъм и по въпросите на взаимосвързаността между властите и взаимоограничаването, които са обект на наблюдение и анализ в хоризонталния механизъм.

Годишният доклад за върховенството на закона е в центъра на механизма, който действа като превантивен инструмент, задълбочавайки многостранния диалог и съвместната осведоменост по въпросите на върховенството на правото.

Първият доклад за върховенството на закона беше публикуван на 30 септември 2020 г., а вторият - на 20 юли 2021 г. В процес е подготовката по изготвяне на третия Годишен доклад на ЕК за върховенство на правото за 2022 г., информират от МС.