Министерство на вътрешните работи изгражда система за автоматично разпознаване на индентификация на регистрационни номера на моторни превозни средства.

Резултатите от дейността по проекта "Противодействие на престъпления, свързани с трафик на моторни превозни средства"предстваи заместник-директорът на Главна дирекция "Национална полиция"(ГДНП) старши комисар Благородна Макева.

Целта на проекта е да се надградят високите шенгенски стандарти с оглед да се гарантира сигурността и правилното функциониране на шенгенската зона. "Той е изключително актуален в присъединяването на България в Шенген", похвали се Макева.

Друга от основните цели на проекта е изграждането и внедняването на система за автоматично разпознаване на индентификация на регистрационни номера на моторни превозни средства за тяхното осъщестяване и издирване, обясни тя.

Зам.-директорът на ГДНП подчерта, че проектът има за цел и повишаване на административния капацитет на систематата на служителите, които работят в областта на престъпленията, свързани с трафик на моторни превозни средства, подчерта .

Комисар Росен Рапчев, началник отдел на Пътна полиция в Главна дирекция "Нацинонална полиция" допълни, че другите основни дейности на проекта са свързани с осъщестяване на проверка в реално време на издирвани моторни превозни средства, подобряване на полицейските работа в борбата с незаконния трафик на моторни превозни средства и нарушение на Закона за движение по пътищата.

Сред присъстващите бяха още заместник-директорът на ГДБОП Стефан Джолев, главен инспектор Живко Костурков, началник сектор "Претъпления против собствеността" към отдел Криминална полиция в ГДНП, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция автомобилна администрация (ИААА) Бойко Рановски, комисар Росен Рапчев, началник отдел на Пътна полиция в Главна дирекция "Нацинонална полиция".