МВР спря скандална обществена поръчка на предишния силов министър Валентин Радев. Стойността е за над 1 милион лева. Това научи News.bg. 

Това е поръчката "Оптимизиране на вътрешноорганизационните процеси в МВР (реинженеринг на процесите)", която изостри вниманието в системата на силовото ведомство и на опозицията. Тя касае цялостно реорганизиране на структурите на ведомство и има четири основни дейности.

Първата е проектиране на нова структура на МВР с цел повишаване на ефективността на ведомството. Втората е изготвяне на Единната методология за реинженеринг на процесите в МВР и Наръчник на нейното прилагане. Следващата е извършване на реинженеринг на процесите в МВР, а последната - провеждане на обучения, базирани на резултатите от извършения реинженеринг.

Преди време бившият стопанин на МВР Валентин Радев аргументира поръчката с необходимостта да се усъвършенства моделът на управление. Целта била подобряване на общата координация и повишаване на ефективността от управлението и дейността на МВР.

Поръчката веднага стресира опозицията, която поиска обяснение от тогавашния министър. В парламента Валентин Радев обясни, че така ще се подобрят работните процеси. Тогава той не изключи анализът да доведе до промяна на системата на възнагражденията, макар че това нямало пряка връзка, както обясни в отговор на въпрос на червения депутат Красимир Янков.

Радев му обясни, че ведомството е получило препоръки от Световната банка, свързани с управление на бюджета му и намаляване на разходите. Идеята на направения анализ е да се покаже има ли структури в полицията, които дублират функциите си, както и дали може да се направи разместване вътре в системата на министерството. Опозицията обаче скочи, че поръчката за реинженеринг означавала,че МВР се отказва от изпълнението на някои свои функции.