Митнически служители иззеха четири цистерни с 11 600 литра гориво от нелегална бензиностанция, съобщиха от Агенция „Митници."

Иззети са метална стационарна цистерна със съдържащото се в нея 6900 литра маркирано дизелово гориво, бракувана автоцистерна ЗИЛ със съхраняваните в нея 3000 л маркирано дизелово гориво, както и две ПВЦ цистерни със съдържащите се в тях се в тях съответно 1000 литра маркирано дизелово гориво и 700 литра дизелово гориво със следи от маркер.

Откритите маркирани дизелови горива и средствата за съхранението им са били укрити под навес зад автосервиз в Любимец.

При проверката не са представени документи, удостоверяващи заплащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

Проверяваното лице е заловено в момент на продажба на нефтопродукти без издаване на фискален бон. Притежаваните от него нефтопродукти не са закупувани и осчетоводявани от фирмата осъществяваща дейност в автосервиза. У

За случая е уведомена е и службата за противопожарна безопасност. Продължава работата по установяване и санкциониране на констатираните нарушения.

Дължимият акциз на нелегално продаваното дизелово гориво е в размер на 6 960 лв.

За извършеното деяние в Закона за акцизите и данъчните складове е предвидено наказание глоба в двойния размер на дължимия акциз или общо 13 920лв., като стоките предмет на нарушение и средствата послужили за извършването му, подлежат на отнемане в полза на държавата.