Митнически служители от сектор "Оперативен контрол" към отдел "Митническо разузнаване и разследване"/МРР/ в Митница Бургас, са задържали за нарушени права върху интелектуална собственост, 121 200 опаковки дъвки с имитационни надписи и изображения на анимационни герои от филма "Миньоните"

Пратката е пристигнала на Митнически пункт "Пристанище Бургас Център" в корабен контейнер със стоки от Китай, декларирани като внос за България.

При проверката се установява, че съдържанието на контейнера отговаря на декларираните стоки по вид и количество, но 202 от колетите в контейнера съдържат 6 060 кутии с общо 121 200 опаковки дъвки с имитиращи надписи и изображения на популярните герои от детския анимационен филм.

Пратката с дъвки е задържана в изпълнение на Регламент (ЕС) № 608/2013 и Закона за марките и географските означения.

Митница Бургас е сезирала за случая официалните представители на притежателя на търговската марка у нас, за установяване дали задържаните стоки са фалшиви.

Правопритежателят е установил, че след направен анализ от тяхна страна, задържаните стоки с са фалшиви и са нарушени правата върху интелектуалната им собственост.

Дъвките подлежат на унищожаване под контрола на Митница Бургас, за сметка на правопритежателя на търговската марка.